Opakowania styropianowe do transportu i przechowywania

Opakowania styropianowe - styrobox - zapewniają bezpieczeństwo zgodnie z przepisami UN, polskimi i międzynarodowymi

styrobox nowej generacji

styrobox służy do przewozu

materiałów i substancji niebezpiecznych, takich takich jak:

substancje zakaźne

zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

substancje toksyczne

niektóre substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów jako toksyczne, niebezpieczne

materiały radioaktywne

opakowanie typu A na materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami

wkrótce
nowe styroboxy

niedługo wypuścimy nową linię opakowań styropianowych do zabezpieczanie towarów, które muszą być transportowane w określonej temperaturze

styrobox nowej generacji

innowacyjne zamknięcie, styrobox odporny na wstrząsy i niespotykana wcześniej skuteczność izolacji od czynników zewnętrznych

opływowe kształty/

bezpieczne układanie styroboxów na sobie

skuteczna izolacja/

dłuższy czas zachowania niskiej temperatury

zgodność z przepisami międzynarodowymi/

jeden styrobox na cały świat

/miejsce na czujnik temperatury

dokumentuje niepożądany wzrost temperatury (czujnik temperatury sprzedawany osobno)

/nadaje się do transportu lotniczego

zgodny z DGR - Dangerous Goods Regulations

/wodoszczelny

nie przepuszcza wilgoci ani pary wodnej